dr n.med. Katarzyna Olszak-Wąsik - specjalista ginekolog-położnik


ukończyła Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytet Medycznego oraz Studia podyplomowe: Zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Od 2009 roku zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej.

Staże: staż z Chirurgii Plastycznej, Vejle Sygehus, Vejle, Daniastaż z Położnictwa i Ginekologii, Szpital Uniwersytecki “Virgen de la Arrixaca”, Murcia Hiszpania. Children’s Hospital of Philadelphia w Center for Fetal Diagnosis and Treatment. 

Szkolenie ustawiczne w w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności w miejscu pracy. Udział w Konferencjach: III Ogólnopolska i XVIV Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych. Katowice, 2005.16 th Europeaan Students’ Conference (ESC). Berlin, 2005.The 3rd International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors. Katowice, 2008Sympozjum naukowo-szkoleniowe Ginekologia 2008- standardy postepowania, najnowsze doniesienia. Katowice, 2008.Konferencja naukowo-szkoleniowa: Standardy diagnostyczne i terapeutyczne w ginekologii onkologicznej. Katowice, 2008.VI Krajowa Konferencja Szkoleniowa Ginekologia i położnictwo 2009. Kraków, 2009.XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, 2009.VII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Ginekologia i położnictwo 2010. Kraków, 2010.Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Nowoczesne Metody diagnostyki i leczenia w ginekologii i onkologii. Ustroń, 2010.Infertility of Unknown Origin. Gdańsk, 2010.Ginekologia- nowe trendy. Poznań, 2010.IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kontrowersje w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Katowice, 2011.Sympozjum: Niepłodność- klinika i praktyka. Łódź, 2011.XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Katowice, 2012.Kontrowersje w diagnostyce andrologicznej. Łodź, 2012.Sympozjum naukowo-szkoleniowe Ginekologia 2013- standardy postepowania, najnowsze doniesienia. Katowice, 2013.VI Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Poznań, 2013.Ogólnopolski Kongres Naukowy nasza ginekologia. Warszawa, 2013.Nowe trendy w leczeniu niepłodności. Warszawa, 2013.Międzynarodowy Kongres Polskiego Taowarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 2013.IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Krynica-Zdrój, 2013.XI Krajowa Konferencja Szkoleniowa Ginekologia i położnictwo 2014. Kraków, 2014.Niepłodność- droga do macierzyństwa. Kraków, 2014.Sympozjum naukowo-szkoleniowe Problemy płodności mężczyzn. Bydgoszcz, 2014.II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej. Płodność i niepłodność w XXI wieku. Toruń, 2014.V Sympozjum postepy w położnctwie i ginekologii. Łódź, 2014.Prenatalne Problemy Kardiologiczne u Bliźniąt. Łódź, 2014.European Club for Fetal Surgery. First Workshop. Open fetal surgery for myelomenongocele. Sils, Szwajcaria, 2015.Konferencja Niepłodność idiopatyczna , Katowice, 2014.Warsztaty Specjalistyczne Suplementacja II fazy cyklu w leczeniu niepłodności, Katowice.ESHRE Annual Meeting, Lizbona, 2015Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Łódź, 2015. III Sympozjum Szkoleniowe medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej, Katowice, 2015. Kursy i szkolenia Diagnostyka usg w ginekologii i położnictwie. Zamość, 2009.Zaburzenia Jajeczkowania. Kontrowersje w Diagnostyce i Leczeniu. Gdańsk, 2011.Leczenie hormonalne w ginekologii. Kraków, 2011.Warsztaty: Podstawy Ginekologii Plastycznej. Warszawa, 2014.Postępowanie z niepłodną parą-algorytm diagnostyczno diagnostyczno-leczniczy. Warszawa, 2014.Niepłodność idiopatyczna. Warszawa, 2014.

Autorka i współautorka 15 prac naukowych i 11 doniesień zjazdowych.

W dniu 17.09.2015 obroniła z wyróżnieniem pracę na stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu niepłodności.