dr hab. n. med. Stanisław Horak

 

Data i miejsce urodzenia: 19. grudnia 1952r.  Praga (Czechosłowacja)

 

Stanowisko: Adiunkt habilitowany, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego, Bytom

 

Wykształcenie:

 Szkoła podstawowa:  1959-1968  Zakladní Devítiletá Škola, Praha 10, V úžlabině 26.

 Szkoła średnia: 1968-1971 Střední Všeobecně Vzdělávací Škola, Praha 10, Voděradská 2. 

 Studia wyższe: egzamin wstępny 1971 Fakultet Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze (przyjęty), 1971-1977  przeniesiony na własną prośbę na Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej  w  Katowicach (dyplom ukończenia z wyróżnieniem).

 

Specjalizacja:

1980 - I stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa

1984 - II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa

2015 - I stopień specjalizacji w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości


Dalsze kształcenie:

1981 –  szkolenie indywidualne w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności, Genewa, Centre de Traitement de la Stérilité, prof. Hermann i współpracownicy

1987 – szkolenie indywidualne w zakresie kriokonserwacji nasienia i zapłodnienia pozaustrojowego, Olomouc, dr Záwodný, asystent doc. Taláša 

1988 – szkolenie indywidualne w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego, Białystok, prof. Szamatowicz i jego współpracownicy

1988 – szkolenie indywidualne w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego, Brno, dr Jelínek, dr Ventruba, asystenci prof. Pilki

1988 – szkolenie indywidualne w zakresie technik rozrodu wspomaganego i laparoskopii, Wiedeń, prof. Gitsch, prof. Feichtinger i współpracownicy

1993 – kurs ultrasonografii, Ruda Śląska, dr Wawrzynek

1993 – szkolenie indywidualne w zakresie technik mikromanipulacyjnych, Bruksela, prof. Gordts i współpracownicy

1994 – szkolenie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności, Lubeka, prof. Diedrich, dr Al.-Hassani i współpracownicy

1995 – szkolenie w zakresie technik mikromanipulacyjnych i kriokonserwacji nasienia i zarodków, Bruksela, prof. Van Steirteghem i współpracownicy

1996 – szkolenie indywidualne w zakresie technik rozrodu wspomaganego, Białystok, prof. Wołczyński, prof. Kuczyński

2001 – szkolenie w zakresie andrologii, Leuven, prof. Ombelet, dr Nijs i współpracownicy

 

Stopnie naukowe:

1984 - doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Rola przeciwciał przeciwplemnikowych w niepłodności małżeńskiej” , Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski w Zabrzu

2009 – doktor habilitowany nauk medycznych na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Addukty kwasu dezoksyrybonukleinowego w plemnikach jako czynnik prognostyczny  w leczeniu niepłodności za pomocą technik rozrodu wspomaganego”                                        

 

Przebieg pracy zawodowej:

02.05.1973 – 30.09.1977 Zakład Histologii i Embriologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy: laborant (½ etatu),

01.10.1977 – 30.11.1979 Zespół Opieki Zdrowotnej dla miasta Bytomia: asystent w Instytucie Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu (pełny etat),

1978 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Miasta Bytomia: Poradnia Rejonowa w Bytomiu-Szombierkach (½ etatu),

1978 – 1981 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Miasta Bytomia: Poradnia Rejonowa w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 16 (½ etatu),

1978 – 1981 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Miasta Bytomia: Oddział Pomocy Doraźnej (dyżury),

01.12.1979 do nadal Śląski Uniwersytet Medyczny (pełny etat) (kolejno w związku ze zmianami nazwy: Instytut Ginekologii i Położnictwa, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej): stanowisko asystenta,  od 01.10.1986 do 31.12.2006 adiunkta i od 01.01.2007 wykładowcy do nadal.

01.02.1982 do nadal Zespół Opieki Zdrowotnej dla Miasta Bytomia i później Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu: Poradnia Leczenia Niepłodności (½ etatu, stanowisko kierownika)

01.09.1984 -30.06.1985 Studium Położnych w Bytomiu: wykładowca (umowa-zlecenie).

 

 

Działalność organizacyjna:

1982 - Poradnia Leczenia Niepłodności w Bytomiu, ul. Batorego 15

1990 – Pracownia Rozrodu Wspomaganego w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu

1997 – Pracownia Kriologiczna (Bank Nasienia) w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu

2014 – planowana współpraca naukowo-dydaktyczna z Centrum Medycznym ANTRUM w zakresie technik rozrodu wspomaganego

 

Współpraca wieloośrodkowa:

1995 – 2005 - Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu – badania w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności męskiej (w tym MESA- i TESE-ICSI)

2000 do 2008 – Instytut Onkologii Marie Curie-Skłodowskiej w Gliwicach – badania w zakresie patologii DNA plemników

2002 do 2005 I od 2012 do nadal - European IVF Monitoring (EIM)

2003 do nadal – Akademia Medyczna w Lublinie – badania w zakresie chorób pasożytniczych u ciężarnych

2006 do nadal – Katedra i Zakład Biochemii – badania w zakresie wpływu zanieczyszczeń środowiska na płodność męską

2012 do nadal – Uniwersytet Medyczny w Lublinie – badania w zakresie regionalnych profili płodności męskiej

 

Publikacje:

Autor lub współautor: 136 prac i doniesień naukowych (łącznie punktacja MNiI: 828, IF 26,218), w tym 76 pełnotekstowych, w tym 12 zagranicznych, 58 krajowych oraz sześć rozdziałów w publikacjach angielskojęzycznych i jednej polskojęzycznej (łączna punktacja MNiI: 557, IF 13,435) i 59 przedstawionych na zjazdach i sympozjach, w tym 34 zagranicznych i 25 krajowych (łączna punktacja MNiI: 271, IF 12,783). Jedno tłumaczenie rozdziału monografii z języka czeskiego. W 65 pracach jako pierwszy autor, w 20 jako drugi i w 28 jako trzeci autor.10 prac zostało zacytowanych w 93 publikacjach z listy filadelfijskiej. Indeks Hirscha: 5.

 

Najważniejszych 5:

1.       Horák S., Rzempołuch J., Blecharz A.: Leczenie ciąży jajowodowej techniką laparoskopii operacyjnej. Gin.Pol., 1992; 63(12): 97-99.

2.       Horák S., Rzempołuch J., Blecharz A., Ogrodnik M., Tomanek G.: Gamete intrafallopian transfer (GIFT) in our clinical material. Monduzzi Editore -Int.Proceeding Division, 1993: 311-315.

3.       Horák S., Huk J., Grettka K., Polaszek M.: Zastosowanie MESA-ICSI (Microsurgical epididymal sperm aspiration and intracytoplasmic sperm injection) w przypadkach azoospermii obstrukcyjnej. Gin.Pol., 1998; 69 (6): 410-412.

4.       Horák S., Polańska J., Widłak P.: Bulky DNA adducts in human sperm: relationship with fertility, semen quality, smoking, and environmental factors. Mutation Research, 2003; (537): 53-65.

5.       Horák S., Olejek A., Widłak P,: Sperm DNA adducts impair fertilization during ICSI but not during IVF. Folia Histochem.Cytobiol.2007; 45, Suppl.1,: 99-104.

 

 

Udział w realizacji programów badawczych:

Grant KBN Nr 4 P05E 035 11, realizowany 01.07.1996 – 30.06.1999 p.t. „Techniki mikromanipulacyjne w rozrodzie wspomaganym” jako kierownik i główny wykonawca.

 

Praca dydaktyczna:

Wykłady i ćwiczenia dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego.

Prowadzenie zajęć ze studentami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS.

Prowadzenie Indywidualnego Programu Studiów (mistrz - uczeń): 4 studentów

Działalność Studenckiego Towarzystwa Naukowego (J. Mazur: „Wpływ stężenia endogennego estradiolu (E2) na skuteczność metody GIFT”, 1994; J. Mańka-Jagodzińska: „Ocena wyników kontrolowanej hiperstymulacji jajników w korelacji ze stężeniem estradiolu w surowicy w programie rozrodu wspomaganego”, II Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Położniczo – Ginekologicznych, Ustroń 1997).

Aktualnie prowadzi badania nad wpływem stężenia metali ciężkich w płynie pęcherzykowym u kobiet stymulowanych do technik rozrodu wspomaganego.

Wykłady w Studium Położnych.

 

Praca szkoleniowa:

Kursy i szkolenia  zorganizowane przez nasz ośrodek:

Do maja 2014 roku 93 kursów i szkoleń.

Udział jako zaproszony wykładowca w kilku szkoleniach i kursokonferencjach organizowanych przez inne ośrodki:

1993 – Zakopane: GIFT

1994 - Pieczyska k/ Koronowa: Metody wspomaganego rozrodu: GIFT, IVF

1995 – Łańsk: GIFT

1999 – Zakrzewo: Zespół pustego pęcherzyka

2004 – Lublin: Czy warto stymulować. (stymulacja monofolikularna)

2004 – Białowieża: Inseminacja i jej skuteczność

2014 – Katowice: Laparoskopia –współczesne wskazania w leczeniu niepłodności

Kierownik specjalizacji II stopnia dwóch lekarzy i jestem obecnie kierownikiem specjalizacji dwóch kolejnych.

Organizacja i wyszkolenie zespołu 10 współpracowników, który opanował biegle diagnostykę i leczenie niepłodności.

 

Członkostwa:

01.10.1972 – 30.09.1973 Studenckie Towarzystwo Naukowe: Koło Anatomii

01.10.1973 – 30.09.1977 Studenckie Towarzystwo Naukowe: Koło Biochemii

1981 PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

1992 ESGE (European Society of Gynecological Endoscopy) (jako jeden z członków założycieli)

1993 ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology)

1995 ISGE (International Society of Gynecological Endoscopy)

1998 PTA (Polskiego Towarzystwa Andrologicznego)

1988 ISA (International Society of Andrology)

 

W 1995 roku założył Gabinet Lekarski ANTRUM przy ul. Józefczaka 49 w Bytomiu, gdzie  przyjmowano przede wszystkim przypadki niepłodności i pacjentki, które zaszły w ciążę po leczeniu wspólnie z dr Ogrodnikiem a nieco później z dr Tomankiem. Gabinet, dotychczas ściśle współpracujący z ówczesną I Katedrą i Oddziałem Klinicznym Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej, rozpoczął dodatkowo ścisłą współpracę z nowo utworzonym laboratorium DEMETER, prowadzonym przez otwartą na wszystkie nowości lecz niestety nie żyjącą już dr Horák-Czaczuń, specjalizującym się w laboratoryjnej diagnostyce niepłodności i powikłań ciążowych. W roku 2001 Gabinet przeniesiono do nowej lokalizacji przy ul. Łużyckiej 64, gdzie powiększył się o dodatkowe pomieszczenia, co umożliwiło przyjmowanie pacjentek i pacjentów przez dodatkowych specjalistów: dr Grettka – ginekolog-położnik (niestety przejściowo), dr Nadajczyk – internista, dr Huk (ś.p.) – urolog, dr Kozak-Darmas – cytolog i dr Just – chirurg i endokrynolog. W celu poprawy jakości opieki nad pacjentkami i sprostania nowym standardom leczniczym, Gabinet ponownie przeniesiono w 2009 roku na ul. Olimpijską 5 i połączono z Laboratorium DEMETER w jeden kompleks. Do grona lekarzy, pracujących w ANTRUM stopniowo dołączyli następni specjaliści: dr Kaletka – urolog, dr Adrabińska-Szołtysik – ortopeda-traumatolog, dr Puchała – ginekolog-położnik-seksuolog, dr Paliga-Żytniewska – ginekolog-położnik (niestety przejściowo), mgr Mołczanowska – psycholog, dr Bilska-Janosik – ginekolog-położnik, dr Olszak-Wąsik – ginekolog-położnik, dr Bydliński – ginekolog-położnik, dr Rozmus-Warcholińska – ginekolog-położnik-ultrasonografista, jako specjalistka w dziedzinie badań prenatalnych oraz dr hab. n. med. Agata Stanek – internista-angiolog. W roku 2012 zaadaptowano do celów diagnostyki laboratoryjnej pomieszczenia przy ul. Olimpijskiej 3, gdzie przeniesiono Laboratorium DEMETER wraz z nowo zatrudnioną w roku poprzednim specjalistką diagnostyki laboratoryjnej mgr Małotą a dotychczasowo zajmowane pomieszczenia zaadaptowano na w pełni wyposażoną jednostkę IVF z pomieszczeniem zabiegowym, laboratorium embriologicznym, pracownią kriologiczna i pokojem dla pacjentek, co umożliwiło wprowadzenie do arsenału leczniczego zaawansowanych technik rozrodu wspomaganego, wykonywanych do tego czasu przez obecny zespół w innych lokalizacjach. W roku ubiegłym gabinety lekarskie wyposażono w najwyższej jakości sprzęt ultrasonograficzny, umożliwiający diagnostykę prenatalną. Ponadto dotychczasowy Gabinet Lekarski i Laboratorium połączono w jedną całość pod nazwą Centrum Medycznego. W roku obecnym Centrum Medyczne ANTRUM Laboratorium DEMETER Stanisław Horák uzyskało certyfikat ISO w dziedzinie ginekologii, położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, w tym i technik IVF i wprowadziło komputerowo wspomaganą analizę nasienia (CASA). Aktualnie Centrum ubiega się o akredytację w prowadzeniu szkolenia w nowo powstałej specjalności lekarskiej – endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. W wyniku działania zespołu Centrum przyszło na świat już kilka tysięcy dzieci.