PROJEKT UNIJNY: 15.05.2012 – 15.05.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Nazwa projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy ANTRUM
poprzez wprowadzenie nowych usług na rynek polski i europejski.
Beneficjent: Stanisław Horák
 
Całkowita wartość projektu: 453 957,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199 731,00 PLN
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalengo Programu operacyjnego Województwa Śląskeigo na lata 2007-2013.
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.