Centrum Medyczne ANTRUM

Laboratorium DEMETER

Stanisław Horák

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ na rok 2023

 

Szkolenie wstępne, ustawiczne i uaktualniające w zakresie:

pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji

 

Dotyczy:

osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków, bezpieczeństwo dawców i biorczyń.

 

 

SZKOLENIE WSTĘPNE:

termin I: bezpośrednio po zatrudnieniu pracownika, przed dopuszczeniem do samodzielnej pracy

 

 

SZKOLENIE USTAWICZNE:

termin I:          11 wrzesień – 15 wrzesień 2023r.

termin II:        -

 

 

SZKOLENIA UAKTUALNIAJĄCE:

termin I: niezwłocznie po podjęciu decyzji o wprowadzeniu zmian

 

 

 

 

Bytom, dnia 15.12.2022