Centrum Medyczne ANTRUM

Laboratorium DEMETER

Stanisław Horák


SZKOLENIE USTAWICZNE I UAKTUALNIAJĄCE


w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji 20 – 24. 09. 2021


PROGRAM:


Poniedziałek 20. 09. 2021:

9;00 – 11;00 Podstawy prawne: ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności wraz z późniejszymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

11;00 – 11;30 Przerwa główna.

11;30 – 13;30 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w niepłodności, wzory dokumentacji, ochrona danych osobowych.

13;30 – 14;00 Dyskusja.


Wtorek 21. 09. 2021:

9;00 – 10;00 Podstawy diagnostyczne i algorytmy decyzyjne w niepłodności. Zasady kwalifikacji niepłodnej pary do leczenia, w tym i technikami rozrodu wspomaganego medycznie.

10;00 – 11;00 Stymulacja mono- i multifolikularna.

11;00 – 11;30 Przerwa główna

11;30 – 12;30 Pobieranie i preparatyka gamet, selekcja plemników.

12;30 – 13;30 Klasyczne IVF i mikroinjekcja. Hodowla i ocena zarodków.

13;30 – 14;00 Dyskusja


Środa 22. 09. 2021:

9;00 – 10;00 Mrożenie i rozmrażanie gamet i zarodków.

10;00 – 11;00 Przeniesienie zarodka

11;00 – 11;30 Przerwa główna

11;30 – 12;30 Zasady suplementacji lutealnej po przeniesieniu zarodka.

12;30 – 13;30 Zasady prowadzenia ciąży po technikach rozrodu wspomaganego.

13;30 – 14;00 Dyskusja


Czwartek 23. 09. 2021:

9;00 – 10;00 Etyczne aspekty technik rozrodu wspomaganego.

10;00 – 11;00 Rola psychologa i dietetyka w rozrodzie wspomaganym.

11;00 – 11;30 Przerwa główna

11;30 – 12;30 Rola recepcji, pielęgniarki i położnej w rozrodzie wspomaganym.

12;30 – 13;30 Rola prawnika w rozrodzie wspomaganym.

13;30 – 14;00 Dyskusja


Piątek 24. 09. 2021:

9;00 – 11;00 Zajęcia praktyczne

11;00 – 11;30 Przerwa główna

11;30 – 13;00 Zajęcia praktyczne

13;00 – 14;00 Zaliczenie szkolenia