prof. dr hab. n.med. Agata Stanek

 

specjalista chorób naczyń - angiolog

 

 • Posiadane specjalizacje

   

  2000 - specjalizacja I° z chorób wewnętrznych

  2004- specjalizacja II° z chorób wewnętrznych, 

  2007-  specjalizacja z angiologii (chorób naczyń),

  2016 -  specjalizacja z balneologii i medycyny fizykalnej,

  2016 - jako jedna z pierwszych lekarzy w Polsce zdała Europejski egzamin w dziedzinie angiologii (CESMA-UEMS European  Diploma in Angiology/Vascular Medicine).

   

 • Miejsce pracy

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, gdzie prowadzi pododdział kardiologiczno-angiologiczny.

 • Staże zagraniczne:

 Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała w liczących się ośrodkach naczyniowych m.in.:

- w Klinice Limfologii (Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn-Hohenstadt) w Niemczech,

-w Klinice Chorób Naczyń (Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan - L. Sacco Hospital) w Mediolanie,

-w Oddziale Angiologii Uniwersytetu Szent Imre w Budapeszcie.

 

Czym się zajmuje:

Diagnostyką i leczeniem:

 • stopy cukrzycowej

 • choroby Raynauda i innych zaburzeń układu mikrokrążenia,

 • schorzeń tętnic i żył,

 • tętniaków

 • obrzęku limfatycznego,

 • obrzęków kończyn dolnych

 • ran przewlekłych

   

Dowodem uznania wysokiej pozycji zawodowej Prof. Agaty Stanek w dziedzinie angiologii zarówno w środowisku medycznym krajowym   

 i zagranicznym jest  Jej udział w licznych zespołach eksperckich krajowych i zagranicznych (m.in. ekspert w spotkaniach grupy roboczej ds. „ Choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego”,  w ramach projektu pt: „Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”  organizowanych przez Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Zdrowia; Członek Zarządu Głównego  Europejskiej Organizacji   ds. Badań i Edukacji w zakresie naczyń -  Vascular Independent Research and EducationEuropean Organisation (VAS); Członek  Zarządu Głównego   Europejskiej  Unii Lekarzy Specjalistów ds specjalizacji w dziedzinie angiologii - European Union Medical Specialization (UEMS)Board of Division of Angiology/Vascular Medicine).

Konsekwencją  wspólpracy zagranicznej  Prfofesor Agaty Stanek z Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan - L. Sacco Hospital, Mediolan   i Vascular Independent Research and Education European Organisation jest   organizacja w Polsce w latach 2014-2018 pięciu edycji Europejskich Dni Naczyniowych pod hasłem przewodnim „No more vascular amputation - nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych”, mających na celu zmniejszenie amputacji kończyn dolnych w Polsce, która jest jedną z największych spośród krajów Unii Europejskiej. 

Prof. Agata Stanek jest współautorem i współredaktorem „ Podręcznika z angiologii” oraz wielu liczących się publikacji

w zakresie chorób naczyń, Członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych w dziedzinie angiologii.  Jest zapraszana jako tzw. „zapraszany wykładowca” na liczące się sympozja i kongresy z chorób naczyń.