Badania nasienia

 

 

 

Badanie podstawowe +morfol.+EOS+POX

    151 zł

Badanie podstawowe

      59 zł

Morfologia plemników

      38 zł

Test eozynowy (EOS)

      25 zł

HOS-test (hypoosmot.)

      36 zł

POX-test (l.\granulocyt)

      29 zł

MAR-test bezp. IgG

      45 zł

(IgG na powierzch. plemn.)

MAR-test bezp. IgA

      45 zł

(IgA na powierzch. plemn.)

MAR-test pośr. IgG

      68 zł

(IgG w surowicy)

MAR-test pośr. IgA

      68 zł

(IgA w plazmie nasienia)

Fruktoza

      28 zł