Nasze Centrum  zostało wybrane jako jeden z realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe” na lata 2024-2028.


Program obejmuje pary, które co najmniej od roku podejmują leczenie lub maja stwierdzoną niepłodność , w wieku:

Do 42 roku życia dla kobiet, do 55 roku życia dla mężczyzn przy korzystaniu z własnych komórek lub dawstwa nasienia.

Do 45 roku życia dla kobiet i do 55 roku życia dla mężczyzn, przy dawstwie oocytów lub zarodków.


Posiadanie dzieci lub wcześniejsze korzystanie z procedury in vitro nie pozbawia prawa do korzystania z programu.


Pary posiadające zarodki z poprzednich prób in vitro mają możliwość korzystania z kriotransferu, niezależnie od sposobu finansowania tych procedur. 


Po dalsze informacje zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu lub osobiście 

Centrum Medyczneul.Olimpijska 5, 41-902 Bytomvtel. 032 281 44 02 , 502 779 754